Akvakulturanlegg/Landbase

Ved bygging av Landbase er det mye som skal tas hensyn til, og det må søkes til flere instanser som skal være med i vurderingen. Her må man ofte utarbeide en reguleringsplan.

Kystplan hjelper bedriften din med å vurdere og veilede prosjektet.

Eksempler på Landbaser:

  • Landbase til oppdrettsanlegg
  • Tilhørende veg og bygningsmasse
  • Kai og flytebrygge