Akvakulturanlegg/Landbase

Ved bygging av Landbaser og Akvakulturanlegg er det mye som skal tas hensyn til, og det må søkes til flere instanser som skal være med i vurderingen. Her må man ofte utarbeide en reguleringsplan.

Kystplan AS eies av Åkerblå Group, og har derfor en tett kobling mellom planfaglig kompetanse og akvakulturkompetanse.

Vi hjelper deg med

Eksempelvis:

  • Landbaser til oppdrettsanlegg
  • Tilhørende veg og bygningsmasse
  • Kai og flytebrygge
  • Utvidelse av anlegg på land med tilhørende anlegg i sjø